PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp

Välkomna till Göteborg och 2023 års konferens!

 

Tema: Specialistkompetens - från vubbad psyksyrra till specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård

 

Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång
till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter.
 
Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är återkommande en viktig del av våra konferenser då vi tillsammans har en unik möjlighet att definiera vilka områden som behöver utvecklas med hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och omkring den psykiatriska vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som kliniskt verksamma sjuksköterskor inom psykiatrisk vård från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om psykiatrisk omvårdnad.
 
 
Styrelsen,
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
 
____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

HUVUDSPONSOR

SPONSORER