PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp

 

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor hälsar dig välkommen att medverka vid PRFs Årskonferens

Vid PRFs årskonferens har Du/Ni möjlighet att sprida Din/Er kunskap från verksamhetsnära kvalitetsarbete och/eller forskning till kollegor runt om i Sverige!  

Konferensens målsättning är att den ska vara aktuell både för den kliniskt verksamma och för den forskande specialistsjuksköterskan. Alla abstrakt som anknyter till årets konferenstema välkomnas.  

Inskickade abstrakt kommer att genomgå ett peer review förfarande och om det accepteras kommer Du/Ni att ha 15 minuter för presentation samt 5 minuter för frågor till förfogande vid konferensen. Du/ni kan också välja att istället bidra med poster eller workshop. Skicka in Ditt/Ert abstrakt senast 31 januari 2023  Postermedverkan förlängt till 31/3 2023.

Medverkan med konferensbidrag vid en nationell konferens i psykiatrisk omvårdnad är en merit att värna om för specialistsjuksköterskans kompetens. Om du får ett accepterat abstrakt förutsätts att du anmäler dig som deltagare till konferensen. PRF finansierar delar av konferensavgiften för en medverkande per accepterat abstrakt. 

Abstraktet (max 250 ord, exkl. titel och författarinformation) ska innehålla: 

Titel:

Författare, titel, arbetsplats: 

Syfte, metod och resultat:

□ Poster 
□ Workshop 
□ Muntlig presentation 

Föredragshållare, titel, arbetsplats: 

Kontaktuppgifter (telefon och e-post): 

Abstraktet skickas till abstrakt@psykriks.se senast 31 januari 2023  Postermedverkan förlängt till 31/3 2023