PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp


Vill du nominera någon till
Årets specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård?


Så här gör du!

Personen du vill nominera skall vara specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad samt medlem i PRF.
Den nominerade skall vara en person som:

  • har medverkat till utveckling av omvårdnad, vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsvariation.

och/eller

  • bidragit till att främja forskning, utveckling och utbildning inom specialistsjuksköterskans kunskapsområde med särskilt fokus på psykiatrisk omvårdnad.

och/eller

  • främjat sjuksköterskans profession inom det psykiatriska området för att stärka vårdens kvalitet.

Du/ni skickar din/er nominering via e-post till styrelse@psykriks.se senast den 31/1 2023.
Personen som nomineras ska vara tillfrågad innan.
Skicka med följande information:

  • Namn och kontaktuppgift på den/de som skickar nomineringen
  • Namn och kontaktuppgifter till den du/ni vill nominera
  • En skriftlig motivering till varför denna person skall få pris som årets specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård.
  • Priset delas ut i samband med PRFs årskonferens.